21 mars 2019
onsdag, 28 september 2016 17:37

Castellum emitterar gröna obligationer

Skrivet av 
alt

Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör i Castellum.

 

Castellum har genomfört sin första emission av gröna MTN-obligationer. Emissionen omfattade totalt 1.000 Mkr i form av obligationer med en löptid om 5 år. Emissionen genomfördes som dels en fastränteobligation om nominellt 350 Mkr med en årlig kupongränta om 1,875 procent, dels en obligation om nominellt 650 Mkr med en rörlig ränta motsvarande Stibor 3mån + 1,95 procent.

 

Obligationerna emitterades inom ramen för Castellums befintliga MTN-program och kommer att vara noterade på Nasdaq Stockholm. Handelsbanken har agerat rådgivare i arbetet med att utforma Castellums gröna ramverk och är även den bank som genomförde emissionen.

 

– Castellum har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet – och det är glädjande att notera det betydande investerarintresse som finns för att bidra till att finansiera vårt långsiktiga arbete, säger Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör i Castellum.