19 februari 2020
tisdag, 27 september 2016 11:25

Skanska bygger Hisingsbron för 1,4 Mdr

Skrivet av 
alt

Nya Hisingsbron har ritats av danska Dissing+Weitling.


Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard tecknat avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv. Kontraktet är totalt värt 2 Mdr kr, varav Skanskas andel uppgår till 70 procent, motsvarande cirka 1,4 Mdr kr.
    

– Hisingsbron kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg, men vi på Skanska vill också att bygget av den nya bron ska utmärka sig inom säkerhet och miljö. Trafikkontoret har även ställt sociala krav i det här projektet, vilket innebär att vi kommer att ta emot ett antal praktikanter och ge dem chansen till nya jobbmöjligheter, säger Henrik Gerber, projektchef Skanska Sverige.
    

Projektet är en totalentreprenad och bron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Utöver själva bron omfattar projektet även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939. MT Højgaard svarar för stålarbetena inklusive mekanik.
    

Bakom Trafikkontorets val av entreprenör ligger utöver pris även organisation, genomförandeplan och säkerhetsarbete. Projektet kommer som mest att sysselsätta 250 personer på Skanska.
    

Byggstart är planerad till januari 2017 och projektet beräknas vara helt färdigställt 2022.