23 augusti 2019
måndag, 08 augusti 2016 20:10

Nytt förslag för Fabeges Grand Central

Skrivet av 
alt
Ett nytt förslag av BAU för Grand Central i Sundbyberg.

 

alt

Whites förslag före nedgrävning av spåren.

 

alt

Huset Orgeln uppfördes 1964 – redan då med en kvartersstor byggnad uppdelad i två volymer för handel och kontor i modernistisk stil. Tipstjänst (Svenska Spel), EPA (Åhléns) och Försäkringskassan är sedan dess några av de största hyresgästerna i Orgeln.

 

Fabege ska bygga om kvarteret Orgeln på Järnvägsgatan 12–20 och Sturegatan 11–19 i Sundbyberg.  Den befintliga fastigheten ska utökas med fyra våningar för bostadsbebyggelse på de övre planen mot Sturegatan och kontor mot Järnvägsgatan. Detaljplanehandlingarna har tagits fram av stadsledningskontoret i Sundbybergs stad. Detaljplanen grundas på förslag med illustrationer framtagna av White arkitekter med Ulla Bergström och Max Zinnecker.

 

Detaljplanen var på programsamråd under våren 2012 och sedan dess har planprocessen vilat främst för att avvakta frågor kring risker med farligt gods och beslutet att gräva ned järnvägen genom centrala Sundbyberg. Den gällande detaljplanen utesluter kontorsanvändning och större delen av byggnaden används idag för kontorsverksamhet.       

 

Sedan det senaste samrådet har byggnadsvolymerna bearbetats ur stadsbildsynpunkt med ritningar från BAU med nya utrymmen för tekniska installationer.

 

Sundbyberg är Sveriges mest tätbefolkade och snabbast växande kommun. Det finns hela 30.000 kontorsarbetsplatser i kommunen.

 

Grand Central, i Sundbybergs centrum, kommer att få tydliga och välkomnande entréer. Ljusgårdar och en takterrass med unik utsikt över Sundbyberg bidrar till trivsel och i gatunivå, under kontorsvåningarna, blir det nära till butiker, restauranger och service.

 

Fasaden är tänkt att varieras för att bryta upp de stora ytorna. Invändigt blir det tidlöst med moderna inslag där materialen är valda med fokus på hållbarhet och låg miljöpåverkan.

 

Ljusgårdarna blir en samlingsplats i huset, ett mervärde för både medarbetare och besökare.Kontorsplanen är stora, öppna och flexibla för en effektiv möblering. Det om- och tillbyggda kontorshuset förses med ny ventilation och den senaste tekniken för att få bästa komfort och energihushållning.

 

Alldeles i närheten finns konferensanläggningen Summit som erbjuder en mötesplats med inspiration från urbana parker runt om i världen.