22 januari 2020
torsdag, 23 juni 2016 10:41

Magnolia säljer i Vallentuna till SEB

Skrivet av 
alt

SEB:s Domestica II ska köpa Magnolia Bostads bostäder på Åby Ängar i Vallentuna. Markanvisningen fick Magnolia i samarbete med Jordens arkitekter AB.


Magnolia Bostad säljer drygt 300 hyresrätter till SEB:s bostadsfond Domestica II. Försäljningen avser fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94 och Vallentuna-Åby 1:149 i den nya bostadsområdet Åby Ängar, nära Roslagsbanan och Vallentuna centrum. Affären och sker via bolagsöverlåtelser till ett pris om cirka 100 Mkr.
    

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet hela vägen fram till dess att bostäderna är klara för inflyttning. Fastighetsvärdet vid färdigställande uppgår till cirka 500 Mkr. Affären är villkorad av köparens finansiering.  


Projektet består av yteffektiva lägenheter fördelade på två kvarter. I bottenvåningen planeras för inslag av kommersiella lokaler och under husen byggs garage. Fastigheterna kommer att miljöcertifieras. Byggstart är preliminärt planerad till första kvartalet 2017 och inflytt sker under 2018-2019.