22 januari 2020
tisdag, 21 juni 2016 12:59

TK bygger entrén till Arninge

Skrivet av 
alt

Illustration av entrén till Arninge (Strategisk Arkitektur).


Kommunfullmäktige i Täby kommun har beslutat att tilldela TK Development markanvisning för entrén till Arninge centrum. Nu påbörjar de bägge parterna planeringsarbetet för att utveckla kvarterets utformning. Det handlar om en handelsyta på 50.000-60.000 kvm som kommer fungera som en ny stadsmässig entré till Arninge centrum via en ny cirkulationsplats.
    

– Nu har vi tagit ännu ett steg i arbetet med att utveckla nordostkommunernas regionala stadskärna. Entrén till Arninge centrum är väsentlig för den fortsatta utvecklingen av den nya stadsdelen Arninge-Ullna, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M).
    

Förra våren gick Täby kommun ut med en markanvisningstävling för två oetablerade markområden i Arninge: Tumstocken och Arninge entré. Kvarteret Tumstocken tilldelades ICA Fastigheter som ska bygga en modern och miljöcertifierad Maxi stormarknad. Tilldelningsbeslut har nu även fattats för kvarteret som kallas Arninge entré.
    

I förslaget från TK Development presenteras en miljöcertifierad byggnad med såväl kontor som handel. Entrén till byggnaden vänder sig mot Arninge centrum och kopplas ihop med resten av området genom tydliga gång-och cykelstråk. Entrén är tänkt att upplevas som ett grönt landskap genom växtlighet och inslag av vattenspeglar. Den största delen av parkeringsplatserna är placerade i garage. Taket utformas som en park med träd och planteringar.
    

– Vi är mycket glada för förtroendet att utveckla Arninge entré tillsammans med Täby kommun. Arninge entré är framtaget med ambitionen att vara en del av ett modernt, nytänkande och högkvalitativt centrum, säger Dan Faester, vd på TK Development.