Skriv ut denna sida
tisdag, 21 juni 2016 12:56

Atrium Ljungberg avtalar stort med Järfälla kommun

Skrivet av 
alt

BAS Barkarby ska uppföras i två etapper på en byggrätt om totalt cirka 50.000 kvm.


Kommunstyrelsen i Järfälla kommun fattade på måndagskvällen beslut om att hyra närmare 11.000 kvm av Atrium Ljungberg för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet i BAS Barkarby i Barkarbystaden. Beslutet är ytterligare ett steg mot visionen om att skapa en regional mötesplats i den framväxande stadsdelen.  
    

Det var vid årsskiftet 2014/2015 som Atrium Ljungberg och Järfälla kommun startade sitt gemensamma arbete med att utveckla en regional mötesplats i Barkarbystaden; BAS Barkarby. Den fysiska utformningen av kvarteret har börjat ta form och inriktningen är lärande, kultur och idrott kombinerat med service, kontor och arbetsplatser ska samlas och samverka för att stärka den regionala konkurrenskraften och tillgodose behovet av kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga. Kommunstyrelsens beslut om att Järfälla kommun ska hyra närmare hälften av den första etappen av BAS Barkarby är ytterligare ett steg mot att visionen blir verklighet.
    

– Kommunens verksamheter är en viktig grund för att fortsätta fylla BAS Barkarby med spännande innehåll. Vi är mycket glada över att vara en del av utvecklingen av Barkarbystaden som kommer att växa kraftigt de närmaste åren med bostäder, arbetsplatser och nya besöksmål, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg .   
    

Hyresavtalen omfattar lokalytor om cirka 6.500 kvm för utbildning och cirka 4.300 kvm för kultur- och fritidsverksamhet. Tanken är att alla högskoleförberedande gymnasieprogram i kommunen ska samlas i BAS Barkarby som kommer att ha plats för cirka 950 elever. Kultur- och fritidsdelen kommer att innefatta ett folkbibliotek, en multihall för idrott och mässor med läktarplats för närmare 500 personer, projektverkstäder, danssal och konsthall. Utöver kommunens verksamheter planeras även för högskoleutbildning, kontor, restaurang, kafé och gym.
    

Hyresavtalen är villkorade av antagen detaljplan och marköverlåtelseavtal samt av investeringsbeslut i Atrium Ljungbergs styrelse. Planerad byggstart är under första kvartalet 2017 och inflyttning beräknas ske i juni 2019.
    

Hela BAS Barkarby ska byggas i två etapper på en total byggrätt om cirka 50.000 kvm. Den andra etappen kommer innehålla ett hundratal bostäder och ett hotell. Preliminär byggstart för andra etappen är vid årsskiftet 2020/2021.

Senaste från Redaktionen