Skriv ut denna sida
måndag, 20 juni 2016 11:45

Svenska Bostäder bygger längs Västerled

Skrivet av 
alt

Svenska Bostäder ska medverka till i att göra om Västerledsstråket till en grön trädgårdsstadsgata.


Svenska Bostäder har fått en markanvisning på cirka 100 hyreslägenheter i projektet Västerledsstråket. Markanvisningen gäller uppförande av Stockholmshus och byggstart planeras till 2019.
    

– Stockholm är en snabbt växande stad och vårt arbete är att på ett hållbart sätt förvalta och bygga nya bostäder till alla som vill leva här. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt bidra till nya bostäder. Därför är det extra glädjande att vi får bygga Stockholmshus i en sådan fin miljö, Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.
    

Projektet Västerledsstråket består av cirka 200-300 bostäder. Vägen Västerled ska omvandlas från den gata med känsla av trafikled som den är idag till en gata som mer upplevs som en stadsgata. I detta projekt, Västerledsstråket, ses hela sträckan från Orrspelsvägen/Abrahamsbergsvägen till Nyängsparken över och utvecklingen av sträckan utgör en viktig del i målet att koppla samman och förtäta staden.
    

Målsättningen är att göra om Västerled till en grön trädgårdsstadsgata med hjälp av bebyggelse i gatuliv samt en stärkt grön karaktär. Två förskolor är tänkta i området.
    

Platsen består idag av mark med vissa natur- och rekreationsvärden, men bedöms av Stockholms stads förvaltningar kunna bebyggas utan att väsentligt skada dessa värden. Anpassning av bebyggelsen ska göras så att grupper, stråk av vegetation och spridningsvägar bevaras.

Senaste från Redaktionen