29 januari 2020
fredag, 17 juni 2016 11:05

Dom innebär lägre Gasklocka för Oscar

Skrivet av 
alt

Oscar Properties projekt Gasklockan får bli 90 meter hög, istället för bildens 140 meter.


Mark och miljööverdomstolen har meddelat dom gällande Oscar Properties projekt Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Domen godkänner en förändring av detaljplanen innebärande att ett cirka 90 meter högt torn får byggas på platsen. Detta är samma höjd som den uttjänta gasklockan som nu står på platsen. Bolaget kommer nu att i samråd med Stockholms stad analysera domen för att se vilka slutsatser och handlingsalternativ som är aktuella. 
    

Den byggnad som hittills planerats i enlighet med den detaljplan som Stockholms stad tidigare hade slagit fast var 140 meter hög och den skulle inrymma cirka 400 bostäder. Det är ännu oklart om och i så fall hur en lägre maxhöjd på byggnaden kan komma att påverka antalet byggbara bostäder.
    

– Det är blandade känslor. Vi är besvikna över att vi inte får bygga det 140 meter höga hus vi ville bygga, men vi är väldigt glada över att det nu finns en detaljplan som innebär att vi får bygga på platsen, säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.
    

Oscar flaggar nu för att byggnaden nu kan komma att se annorlunda ut.
– Den nuvarande utformningen är baserad på att huset skulle vara 140 meter högt. Nu när det blir lägre kommer det antagligen att omarbetas, men vårt mål är att bidra med ett hus av hög arkitektonisk kvalitet, säger Oscar Engelbert.