17 september 2019
torsdag, 16 juni 2016 15:56

Folkhem bygger kollektivhus på Söder

Skrivet av 
alt
Nära Nytorget ska Folkhem bygga tre kollektivhus med totalt 55 lägenheter. Bild Petra Gipp Arkitektur.

 

alt

Längs de öppningsbara fönsterpartierna i respektive lägenhet, längs loftgångarna och på de stora takterrasserna ska det finnas möjlighet för de boende att odla grönsaker, kryddor och blommor.

 

Under år 2017-2018 planerar Folkhem och Sven Harry Karlsson att uppföra ett kollektivhus med 55 lägenheter jämte lokaler nära Nytorget på Södermalm. Förslaget som har ritats av Petra Gipp Arkitektur innehåller två byggnader i massivt trä som ska skapa ett tydligt avtryck på platsen.

 

På platsen möter den täta rutnätsstaden den småskaliga träbebyggelsen och solitärer som Malongen och Katarina Södra skola. Förslaget binder samman platsens olika skalor och riktningar samt skapar ett sammanhängande grönt stråk, mellan Nytorget och Vitabergsparken, med en ny park mot Malongen. Den befintliga höjdskillnaden skapar mellan Nytorget och den nya parken ett nytt rum med lokaler, uteserveringar och grönska i ett skyddat söderläge.

 

Byggnaderna är tänkta som kollektivhus, med lokaler för gemensamma middagar, arbete och umgänge, samt publika aktiviteter. Mindre lägenheter i två våningar ska finnas i den större byggnaden som vänder sig mot Nytorget och Malongen utan att definiera fram- eller baksida. Denna del av byggnaden ska vara transparent i entréplanet och möjliggöra genomblickar och kontakt mellan parkrummen. Lägenheterna ska nås via loftgångar som är integrerade i volymen.

 

En lägre volym med lokaler alternativt lägenheter ska vända sig mot den äldre träbebyggelsen och Malongen. En fristående volym mot Sofiagatan ska binda samman parkstråket med staden. Här möjliggörs en koppling mellan de två nivåerna samtidigt som ett mer privat entrérum skapas där alla bostäder kan nås. En bärande idé är att låta parkstråket fortsätta upp på byggnaderna.

 

Längs de öppningsbara fönsterpartierna i respektive lägenhet, längs loftgångarna och på de stora takterrasserna ska det finnas möjlighet för de boende att odla grönsaker, kryddor och blommor.

 

På taket ska det finnas dessutom ytterligare en gemensamhetslokal där de boende kan samlas för olika aktiviteter. Här blir taklandskapet en del av det sammanhängande parkstråket, upplyft mot ljuset och utsikten.