26 mars 2019
fredag, 10 juni 2016 17:03

Svenska Bostäder får markanvisning i Vårberg

Skrivet av 
alt

Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

 

Vid Stångholmsbacken i Vårberg i sydvästra Stockholm har Svenska Bostäder fått en markanvisning på cirka 100 hyreslägenheter. Markanvisningen gäller kvarteret Skärholmen 2:1 där Svenska Bostäder planerar byggnation av s. k. Stockholmshus, vilken innebär att stadens tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag tillsammans skapar förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Byggstart planeras till 2018.

 

– Stockholm är en snabbt växande stad och vårt arbete är att på ett hållbart sätt förvalta och bygga nya bostäder till alla som vill leva här. Vårt uppdrag är att påbörja cirka 1.000 lägenheter per år under de kommande åren säger, Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

 

Det aktuella området ligger i stadsdelen Skärholmen som nu är föremål för projektet Fokus Skärholmen. Inom ramen för denna satsning är avsikten är att planera för minst 4.000 nya bostäder med olika upplåtelseformer men också utveckla Skärholmen som stadsdel med kvalitativa offentliga rum, rekreation, skolor, service och arbetsplatser.

 

Tidsplanen för Fokus Skärholmen ska möjliggöra antagande av den första detaljplanen under första kvartalet 2018.