23 augusti 2019
fredag, 10 juni 2016 16:07

Riksbyggen/Wallenstam får 260 bostäder i Aspudden

Skrivet av 
alt

Visionsbild sett från Aspuddsparken. Illustration Arkitema

 

Den 9 juni markanvisade Exploateringsnämnden 260 lägenheter i Aspudden till Riksbyggen och Wallenstam. Förslaget omfattar cirka 130 hyresrätter och cirka 130 bostadsrätter längs Blommensbergsvägen, i enlighet med programmet för Aspudden/Midsommarkransen.

 

Projektområdet ligger längs Blommensbergsvägen söder om Aspuddens skola och Aspuddsparken.

 

I exploateringsområdet finns ett flertal större ekar. Grönkompensation kan användas som ersättning för de träd som inte är möjliga att bevara. Placeringen av husen gör att stora ledningar måste flyttas till Blommensbergsvägen, vilket i praktiken betyder att Blommensbergsvägen ska byggas om.

 

Trafikkontoret har föreslagit att ett pendlingsstråk för cykel anläggs längs Blommensbergsvägen vilket skulle förbättra förbindelsen mellan Aspudden och Gröndal. Utbyggnaden av den nya vägen ska därför utformas i samråd med trafik- och renhållningsnämnden och ske i enlighet med Stockholms stads cykelplan.

 

Stadsdelen genomför en upprustning av Aspuddsparken. Den kommande exploateringen, och därtill ombyggnaden av Blommensbergsvägen, ska samordnas med planerade entréer till parken, önskemål om nya övergångställen och cykelbanor.

 

Planstart för projektområdet är beräknad till första kvartalet 2017.