26 mars 2019
fredag, 10 juni 2016 11:39

NCC bygger för 830 Mkr åt Fabege

Skrivet av 
alt

ICA:s nya huvudkontor uppförs på fastigheten Signalen 3 vid Signalbron, nära Mall of Scandinavia, Friends Arena och pendeltågsstationen Solna Station.

 

NCC har fått i uppdrag av Fabege AB att bygga ett kontorshus om 40.000 kvm stort intill Arenastaden i Solna. Kontorshuset ska miljöklassas enligt Breeam Excellent och får ICA som största hyresgäst. Ordervärdet uppgår till 830 Mkr och affären registreras i det andra kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Building.

 

– Det har varit ett mycket bra samarbete under projekteringsfasen och vi ser fram emot att genomföra projektet tillsammans med Fabege. Detta är vårt första större uppdrag åt Fabege och vi gör det i samarbetsformen partnering som vi har mycket goda erfarenheter av i liknande projekt, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

 

Kontorshuset blir sju våningar högt och får även ett garageplan under mark med cirka 120 p-platser. Huset kommer till största del att inrymma ICA:s nya huvudkontor.

 

Byggnaden förses med stora glasade fasader och ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent.

 

– Vi känner oss trygga med hur de inledande arbetena har genomförts och uppfattar medarbetarna i NCC:s organisation mycket kompetenta och engagerade. Tillsammans har vi skapat goda förutsättningar för ett framgångsrikt byggprojekt och vi ser fram emot byggstart, säger Klas Holmgren, chef för Projekt och Förädling på Fabege.

 

Förberedande markarbete har nyligen påbörjats på platsen och byggnationen av själva huskroppen inleds i årsskiftet 2016/2017. Kontorshuset kommer att stå färdigt för inflyttning under hösten 2018.