Skriv ut denna sida
fredag, 10 juni 2016 11:33

Skanska samverkar med Locum om S:t Görans sjukhus

Skrivet av 
alt

S:t Görans sjukhus ska rustas upp för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Bland annat ska kapaciteten öka med cirka 6.000 slutenvårdstillfällen, vilket motsvarar en utökning med 62 vårdplatser. Sjukhuset ska också inrymma ett nytt BB med plats för 4.000 förlossningar.


Skanska har tecknat ett samverkansavtal med Locum om ny- och ombyggnation av S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Projektet är en del av Stockholms läns framtidsplan för hälso- och sjukvården, en av de största satsningarna i landstingets historia.
    

– Vi känner oss mycket stolta och glada över att ha vunnit uppdraget att vara Locums samarbetspart i detta stora och utmanande projekt, säger Roger Taringer, projektchef, Region Hus Stockholm Syd, Skanska Sverige.
    

Skanska och Locum ska i en inledande fas gemensamt utforma den slutgiltiga och detaljerade projektomfattningen. Avsikten är att nå fram till en utförandefas som innefattar själva byggprojektet. Byggstart är planerad till 2017. Den preliminära omfattningen är cirka 25.000 kvm nybyggnation och cirka 9.000 kvm ombyggnation av befintligt sjukhus.
    

– Att bygga om och bygga nytt samtidigt som befintlig verksamhet pågår är en stor utmaning. Behoven hos sjukhusets personal, patienter och besökare är oerhört viktiga för oss och vi vill inte enbart bygga ett sjukhus som ska möta framtidens vårdbehov utan också göra det utan att störa den verksamhet som pågår dagligen på området, säger Anna Selenius, projektchef Locum.

Senaste från Redaktionen