19 februari 2020
onsdag, 08 juni 2016 11:53

Akademiska Hus investerar 320 Mkr i Flemingsberg

Skrivet av 
alt

Akademiska Hus moderniserar lokaler i ANA8, som är Campus Flemingsbergs huvudbyggnad.


För att Karolinska Institutet ytterligare ska stärka sin ställning inom forskning byggs delar av huvudbyggnaden på Campus Flemingsberg om till ett framtidens laboratorium. Akademiska Hus satsar 320 Mkr i projektet, som ska stå klart för inflyttning under 2018.
    

Ombyggnationen, som går under arbetsnamnet Framtidens laboratorium, ska ge modernare laboratorie- och utbildningslokaler och omfattar cirka 12.300 kvm av byggnaden ANA8:s totala area om knappt 50.000 kvm. De aktuella lokalerna används idag av Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för odontologi, men genom ombyggnationen skapas resurseffektivare ytor som även ger plats för Centrum för infektionsmedicin, CIM.
    

– Idén är att skapa nya forskningsmiljöer som styrs av forskarnas gemensamma intressen, oavsett institutionstillhörighet. Labbet kommer därför att vara temaindelat och dessutom ska forskarna kunna dra fördel av den gemensamma tillgången av dyrbar laboratorieutrustning, säger professor Matti Sällberg, prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet. 
    

Ur forskningens och den enskilda forskarens synvinkel tas institutionsväggarna bort, samtidigt som alla forskare behåller sin ursprungliga institutionstillhörighet administrativt. Ambitionen är att skapa en arbetsmiljö som kan stimulera uppkomsten av nya idéer genom nya kontakter och tvärinstitutionella möten.
    

– Att vara med och bygga framtidens laboratorium och med det ge möjligheter för forskare att interagera och dela kunskap på ett nytt sätt känns väldigt bra. Detta kan förhoppningsvis öka förutsättningarna för Karolinska Institutet att bedriva ledande forskning och ge nya möjligheter att nå genombrott som förbättrar människors hälsa, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.