13 november 2019
onsdag, 08 juni 2016 11:48

Grönt ljus för bostäder i Turbinhallen

Skrivet av 
alt

Profi och SSM har fått klartecken att omvandla Stockholm Modecenters tidigare lokaler i Järla Sjö till bostäeder.


Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt medger inte prövningstillstånd avseende överklagandet av bygglov för Profi Fastigheters och SSM:s bostadsprojekt Turbinhallen i Järla Sjö, Nacka. Därmed har bygglovet vunnit laga kraft och kan inte överklagas.
    

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beviljade i april 2015 bygglov och godkände därmed Profis och SSM:s förslag att bygga om Centralkvarteret i Järla Sjö till bostäder. Beslutet har överklagats i flera instanser men nu har Mark- och miljööverdomstolen meddelat att man inte kommer ge ärendet prövningstillstånd.
    

Projektet innebär att Centralkvarterets industrikaraktär bevaras samtidigt som det som tidigare var Stockholm Modecenters lokaler nu istället ger plats åt över 200 bostäder samt en skola.
    

– Vi är mycket glada över beskedet från Mark- och miljööverdomstolen som innebär att vi kan gå vidare med genomförandet av detta fantastiska projekt och bidra till bostadsbyggandet i Nacka, säger Thomas Sipos, vd Profi Fastigheter.
    

– Intresset från bostadsköpare har varit extremt stort och de 200 lägenheterna såldes slut på minimal tid, säger Mattias Roos, vd SSM.