13 november 2019
tisdag, 07 juni 2016 15:42

660 bostäder i Älvsjö Kabelverk

Skrivet av 
alt

Visionsbild vy från söder med Älvsjövägen och parkeringshus till höger. Parkeringshus föreslås få fasad med modernt skärmtegel. Sadeltaken mot Älvsjövägen möter den lägre bebyggelsen på andra sidan. Illustration AIX Arkitekter

 

alt

Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter

 

alt

LM Ericssons kabelverk i Älvsjö existerade mellan 1916 och till början av 2000-talet. Bild från 1963.

 

Ett sista samrådsmöte i form av öppet hus har nyligen genomförts. Mötet gällde den sista detaljplanen för programmet Älvsjö Kabelverket, och omfattar cirka 660 lägenheter längs med Älvsjövägen och centralt inom kvarteret Kabelverket.

 

De 660 bostäderna består av 430 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 146 bostadsrätter. Planförslaget ska möjliggöra lokaler för centrumändamål, ny förskola samt ett parkeringshus. Det omfattar även nya parker samt ett nytt allmänt grönt stråk som förbättrar kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

 

Planförslaget fick både ros och ris. En del äldre besökare hade nostalgiska band till Ericssonfabriken och tyckte därför att det var tråkigt att så många hus försvinner. De gällde även de byggnader som finns i de andra planområdena. Besökande såg positivt på att två byggnader inom området bevaras och utvecklas. En del besökare ställde frågor om trafiken längs Älvsjövägen. Oro finns för ökad trafik, buller och vibrationer.

 

LM Ericssons kabelverk i Älvsjö existerade mellan 1916 och till början av 2000-talet. Kabelverkets byggnader ritades av flera kända arkitekter, bland dem Ivar Callmander och Ture Wennerholm.

 

Bebyggelsen är ”grönklassad” av Stockholms stadsmuseum, vilket betyder att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fabriksområdet som nu omvandlas till en ny stadsdel kallad ”Älvsjöstaden”. Projektet innebär att en stor del av Ericssons gamla kabelverk rivs.

 

Byggstart beräknas till år 2017 och produktionstiden förväntas blir omkring fem år.