19 februari 2020
tisdag, 07 juni 2016 15:38

Stockholmshem satsar på Stockholmshus i Solberga

Skrivet av 
alt

De nya husen i Solberga blir så kallade lamellhus i fyra våningar. Husens utformning och höjd anpassas till den omgivande bebyggelsen från 50-talet som är klassad som kulturhistoriskt värdefull.

 

Stockholmshem planerar sin första satsning på Stockholmshusen – en satsning där Stockholms allmännyttiga bostadsbolag samlar bostadsbyggarkraften med målet att i hög takt skapa tusentals nya hyresrätter – på Folkparksvägen i stadsdelen Solberga.

 

De allmännyttiga bolagen ska fördubbla sin byggnation de kommande åren och en viktig del i detta är satsningen på Stockholmshusen. Målet är 3.500-5.000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

 

Den 1-22 juni är det samråd om förslaget till detaljplanen för kvarteret Karneolen i Solberga. Vid Folkparksvägen/Kristallvägen planeras 80 lägenheter och husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen. Det innebär att genom ett nära samarbete mellan stadens tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretagen skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

 

– Genom arbetet med Stockholmshusen utvecklar vi ett sätt att få fram fler bostäder snabbare än tidigare, utan att ge avkall på vare sig arkitektur eller teknisk kvalitet, säger Eva Nygren, vd på Stockholmshem.

 

Ytterligare ett Stockholmshusprojekt har samråd under samma period, nämligen Svenska Bostäders planerade nyproduktion av 170 hyrerätter i kv Ledinge 1 i Tensta i nordvästra Stockhom.