19 februari 2020
fredag, 03 juni 2016 16:35

SKB byggstartar Basaren 1 på Kungsholmen

Skrivet av 
alt

Wingårdhs har ritat ett mjukt och runt hus på Hantverkargatan 69B-D och Baltzar Von Platens Gata 10-12 på Kungsholmen i Stockholm. – Det höga och fria läget är platsens främsta kvalitet, säger Gert Wingårdh.

 

Nu har det första spadtaget tagits för tomträtten Basaren 1 på Hantverkargatan 69B-D och Baltzar Von Platens Gata 10-12 på Kungsholmen i Stockholm. På tomten kommer Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, att uppföra totalt 44 lägenheter i storlekar som varierar mellan ett och fem rum och kök, med tonvikt på fyror och ettor. Arkitekt är Wingårdhs. SKB har som mål att under den kommande femårsperioden bygga 1.000 nya lägenheter i Stockholm med omnejd.

 

SKB:s kooperativa hyresrätter på Hantverkargatan uppförs som en ljus byggnad med en rund karaktär i olika höjder och gräs på taken. Byggnadens stora fönster ska ge ljusa lägenheter som alla har öppna samband mellan vardagsrum, kök och balkong.

 

Under fredagen togs det första spadtaget av Stockholms stads finansborgarråd, Karin Wanngård. Kvarteret Basaren ska stå färdigt för inflyttning hösten 2017.

 

– När SKB ville uppföra bostäder på den förvärvade tomten, ställde Stockholms stad krav på en hög arkitektonisk utformning, säger Eva Nordström, vd SKB och fortsätter:

– Det är verkligen glädjande att vi efter flera förslag och lång samverkan med olika parter, kan vara med och förtäta staden och erbjuda attraktiva bostäder i centralt läge och att vi dessutom kan ta ett första spadtag samma år som SKB fyller 100 år.

 

SKB utsåg Wingårdh arkitektkontor att arbeta fram det nya kvarteret Basaren. När huset ritades togs hänsyn till Kungsholmens höjdnivåer och omgivande byggnader.

– Det höga och fria läget är platsens främsta kvalitet, säger Gert Wingårdh och avslutar:

– Vi har svarat på detta med ett runt och mjukt hus, som låter ljuset ta sig runt och ge ett spel av solkatter på Hantverkargatan.