19 februari 2020
torsdag, 02 juni 2016 18:00

Inflyttning i Nya Karolinska Solna

Skrivet av 
alt
Första delen av NKS har lämnats över till landstingen och universitetssjukhuset. Foto: Kristoffer Marchi

 

Nu har Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset tagit över nyckeln till första sjukhusdelen av Nya Karolinska Solna (NKS) och inflyttning i de nya lokalerna kan påbörjas. De första patienterna tas emot under hösten.

 

NKS är Skanskas största enskilda byggprojekt genom tiderna och bakom gestaltningsprinciperna står White Tengbom Team.

 

I samband med det avtal som tecknades 2010 mellan Stockholms läns landsting och projektbolaget Swedish Hospital Partners (SHP), ett bolag som samägs av Skanska och Innisfree, valdes Coor som drift- och serviceleverantör. I samband med driftsättningen av sjukhuset ökar Coors uppdrag för Karolinska betydligt.

 

I början av 2016 hade Coor cirka 45 medarbetare i projektet, och under våren har ytterligare 100 servicespecialister rekryterats. När hela sjukhuset är i full drift 2018 kommer Coor att ha cirka 350 personer i kontraktet.

 

Avtalet består av en abonnemangsdel, som när sjukhuset är i full drift beräknas uppgå till cirka 350 Mkr per år (i dagens penningvärde), och möjlighet till ytterligare projektvolymer samt intäkter från kommersiell verksamhet i sjukhuset.

 

NKS-projektet resulterar i ett av det mest hållbara universitets-sjukhusen i världen och har byggts med människan i centrum. Sjukhuset har bara enkelrum för patienter och stor omsorg har tagits till hur anställda och besökare även ska uppleva miljön, allt från entréhall till operationssalar. Ett tydligt mål har också varit att knyta samman vården med utbildning och forskning som finns inom samma område.

 

–  NKS är ett unikt projekt vad gäller integrationen med omgivande stadsmiljö, där både vården och forskningen stärks och tar Karolinska Universitetssjukhuset in i framtiden, säger Monica von Schmalensee, vd för White.