19 februari 2020
torsdag, 02 juni 2016 13:54

FastPartner avtalar med H&M i Märsta

Skrivet av 
alt

H&M blir en viktig hyresgäst för Märsta Centrum.


FastPartner har tecknat ett hyresavtal med H&M, omfattande en butikslokal på 2.900 kvm i två plan i Märsta Centrum. Inflyttning är planerad till våren 2017. Uthyrningen är ett led i den centrumutveckling som FastPartner just nu driver i Märsta Centrum och där FastPartner för närvarande bygger ut centrumet med ytterligare cirka 20.000 kvm.
    

Utbyggnaden omfattar två fristående butiksbyggnader samt ett nytt parkeringsgarage med cirka 300 platser. För de nya lokalerna har hyresavtal redan tecknats med ICA Kvantum, Lindex, Apotek Hjärtat samt Folktandvården. FastPartners satsning i Märsta Centrum har skapat en stor efterfrågan på lokaler i centrumet.
    

– H&M är Sveriges största detaljhandelsföretag inom mode och en viktig hörnsten i skapandet av ett levande stadscentrum för invånarna i Sigtuna kommun. Etableringen lockar både kunder och nya butiker till Märsta Centrum och vi förväntar oss att teckna fler hyresavtal inom kort, säger Patrik Arnqvist, regionchef på FastPartner.
    

Totalt omfattar ”Projektet Nya Märsta Centrum” byggrätter om cirka 38.000 kvm. FastPartner har nyligen tillfört centrumet ett helt nytt bibliotek och konsthall och en ny byggnad för Kulturskolan. Under de närmast åren kommer Märsta Centrum att fortsätta växa med bostäder, butiker och kontor.