18 september 2019
lördag, 28 maj 2016 14:14

Tornet och Järfällahus ska bygga 500 bostäder

Skrivet av 
alt
Söderhöjden i Jakobsberg ska på sikt förtätas med flera tusen bostäder. Flertalet av husen i området får 4-6 våningar, men även ett högre hus om nära 20 våningar kommer att uppföras.

 

alt

Husen ska få så kallade ”gröna tak” med växtlighet.

 

alt

Illustrationsplan för Tallbohov i Jakobsberg.

 

Kommunägda Järfällahus har inlett ett samarbete med Fastighets AB Tornet om att bygga 500 nya bostäder på Söderhöjden i Jakobsberg. I en första etapp ska området förtätas med flera tusen bostäder. Järfällahus har fått i uppdrag att komma upp i en byggtakt om 300 nya hyreslägenheter per år. Nu tas ett steg mot att förverkliga detta mål. Järfällahus planerar gemensamt med Fastighets AB Tornet byggprojektet Skogshöjden och Skogsgläntan med adresser på Snapphanevägen i Jakobsberg.

 

Detaljplanen för Skogshöjden och Skogsgläntan, som inom kort går ut på samråd, omfattar totalt 500 nya, klimatsmarta lägenheter på Söderhöjden (Järfällahus bostadsområde Tallbohov).

 

Projektet innebär en ny inriktning för hur Järfällahus ska arbeta med sitt stora nybyggnadsprogram. Denna inriktning kan komma att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar även för kommande projekt.

 

Järfällahus och Tornet kommer att använda en teknik med bergvärmepump i kombination med solfångare på taken. När solpanelerna har en överproduktion av energi, pumpas överskottsvärmen tillbaka ned i berget. Detta förhindrar nedkylning av berggrunden och säkerställer att bergvärmen fungerar fullt ut även på lång sikt. Denna energilösning kommer användas för varje enskild lägenhet. Bostäderna planeras få individuell mätning av varmvatten samt balanserad till- och frånluft med värmeåtervinning.

 

Bolagen kommer även att satsa vi på en miljöriktig byggprocess genom att använda hållbara produktval och genom att använda energi, vatten och förbrukningsmaterial på ett medvetet och resurssnålt sätt. 

 

Även upplevelsen för de boende ska bli ”grön”. Berghällar och uppvuxen grönska kring husen ska sparas för en naturnära känsla. Husen ska få så kallade ”gröna tak” med växtlighet.

 

Geografiskt får de planerade husen ett unikt läge mitt emellan Jakobsbergs centrum med pendeltågsstationen och den uppväxande Barkarbystaden, som får tunnelbana år 2021.

 

Förväntad byggstart för etapp 1 är hösten 2017/våren 2018.

 

Fakta

När projektet är slutfört kommer det att innehålla cirka 500 lägenheter fördelade på ett tiotal huskroppar kring två gårdar.

 

Gårdarna har fått namnen Skogshöjden och Skogsgläntan. De flesta av husen är 4-6 våningar höga, men på Skogshöjden finns också ett hus med nära 20 våningar.

 

I bottenvåningarna på husen finns butikslokaler, vilket ger närhet till service. I Skogsgläntan finns en förskola med ett cirka 2.000 kvm stort, lummigt lekområde.

 

Cirka en tredjedel av lägenheterna ska förmedlas av Järfällahus.

 

Styrelseorförande i Fastighets AB Tornet är Erik Selin och Tor-Björn Johannson är tf vd för Järfällahus.