18 september 2019
fredag, 27 maj 2016 16:00

Oscar köper blivande bostadsfastighet i Nacka

Skrivet av 
alt

Oscar Properties räknar med att kunna bygga 400 bostäder på fastigheten Nacka Sicklaön 88:1 som är centralt belägen vid Alphyddan.

 

Oscar Properties Holding har förvärvat Nacka Sicklaön 88:1 för 250 Mkr. Fastigheten är idag fullt uthyrd med bra kassaflöde. Bolagets avsikt är att uppföra bostäder på fastigheten när ny detaljplan antagits.

 

Fastigheten Nacka Sicklaön 88:1 är centralt belägen vid Alphyddan i det så kallade Planiaområdet i Nacka. Nacka kommun har beslutat att det är lämpligt att pröva möjligheten att bygga nya bostäder och verksamheter på fastigheten. Den är idag fullt uthyrd till verksamheter kopplade till bilförsäljning och reparation samt att det finns cirka 50 privata parkeringsplatser.

 

Oscar Properties bedömer att cirka 400 bostäder kan uppföras på fastigheten i kommande detaljplan. Beroende på hur många byggrätter som skapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå.

 

Förvärvet finansieras med egna medel och banklån.