23 augusti 2019
onsdag, 25 maj 2016 17:31

Titania har byggt 109 bostäder i Täby

Skrivet av 
alt

Titania har lagt ut gräs på tomterna i bolagets nyproduktion i Skogskvarteren i Ullna, Täby.

 

Sedan Titania vann kommuns anbudstävling för nyproduktion i kvarteren har bolaget byggt 109 bostäder (radhus, townhouses och lägenheter) på markområdet 26.000 kvm som bolaget köpte. Alla bostäder sålde slut långt innan beräknat och är bebodda sedan en tid tillbaka. Som kronan på verket har Titania nu lagt ut gräs på bostadstomterna.

 

Intresset för bostadsområdet Ullna har varit stort, inte minst på grund av dess fokus på långsiktigt hållbara lösningar, miljövänligt och energisnålt byggande samt intressanta arkitektoniska lösningar.         

 

Den arkitektoniskt och miljömässigt mest intressanta lösningen är de växthus som placerats på radhusens tak. Dessa växthus bildar integrerade ekosystem med de underliggande bostäderna så att växterna i växthusen kan rensa bostädernas inomhusluft från koldioxid och skadliga partiklar samtidigt som de alstrar syre. Dessutom gör växthusen det möjligt för de boende att vara bitvis självförsörjande.