23 augusti 2019
måndag, 23 maj 2016 12:00

Akademiska Hus tar stort beslut för Albano

Skrivet av 
alt

Akademiska Hus har beslutat om investeringar om närmare 3 Mdr kr i Albano.


Akademiska Hus investerar 2.990 Mkr i den fortsatta utvecklingen av campus Albano mellan universitetsområdet Frescati och KTH i Stockholm. Området ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15.000 studenter och forskare. Här byggs också cirka 1.000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.
    

Första spadtaget för Albano togs i november förra året. Den investering som nu beslutats är en delinvestering som omfattar fyra byggnader, varav tre för Stockholms universitet samt en byggnad för KTH.
    

Byggnaderna kommer att bestå av både aktivitetsbaserade och traditionella kontors- och undervisningsmiljöer med hög flexibilitet som kan passa olika verksamheters behov. Undervisningslokalerna kommer även att innehålla pausutrymmen och pentryn för studenter. I byggnaderna kommer också finnas allmän service, däribland kaféer och restauranger, och ett för Stockholms universitet och KTH gemensamt undervisningslabb (ett Vetenskapens hus).
    

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället. Totalt kommer cirka 100.000 kvm universitetslokaler att byggas. Arkitekter för dessa lokaler är BSK Arkitekter och Christensen & Co Arkitekter.
    

– En mångfald av verksamheter bidrar till en levande miljö under dygnets alla timmar. Utvecklingen av campus Albano grundar sig i en socialekologisk stadsplanering där stor hänsyn tas inte bara till människan utan också till den biologiska mångfalden. Här planeras dessutom för mycket energisnåla hus med en närproducerad energiförsörjning, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.