17 januari 2020
torsdag, 12 maj 2016 19:08

Rikshem ändrar organisationen

Skrivet av 
alt

                                                                                                             

Carl Conradi, Karl Johansson och Erik Hävermark ingår numera i Rikshems ledningsgrupp.

 

För att få en tydligare koppling till Rikshems sätt att arbeta delas bolagets enhet affärsutveckling upp i två nya enheter: projekt- och fastighetsutveckling samt transaktion. Chef  för projekt- och fastighetsutveckling blir tidigare projektutvecklingschefen Erik Hävermark, medan Karl Johansson, tidigare regionchef Mälardalen, blir chef för transaktionsenheten. Björn Blomkvist, som tidigare varit bland annat vd för VärmdöBostäder, tar över som regionchef Mälardalen.

 

– Vi har ett tydligt uttalat mål från våra ägare att växa till 50 Mdr kr. För att göra det på ett hållbart och lönsamt sätt optimerar vi nu organisationen för att ge oss de bästa förutsättningarna att vara fortsatt framgångsrika på marknaden, säger Sven-Göran Svensson, tf vd Rikshem.

 

Erik Hävermark och Karl Johansson blir också medlemmar i ledningsgruppen. Även Carl Conradi, chefsjurist, kommer att ingå i ledningsgruppen, som utöver dessa personer består av Sven-Göran Svensson, tf vd och förvaltningschef, Hans Ragnarsson, CFO, Rebecca Stålnacke, HR-chef, samt Jennie Wolmestad, kommunikationschef.