17 januari 2020
tisdag, 03 maj 2016 18:22

20 nya medarbetare i ett växande ÅWL

Skrivet av 
alt

                                                                                                                          

En breddad beställarbas, vinster i flera tävlingar samt fler delägare aktiva inom projekt och företagsledning, är några av förklaringarna till att 2015 blev ett framgångsrikt år för ÅWL Arkitekter. Omsättningen på 85 Mkr är bolagets största hittills med en ökning på dryga 20 procent jämfört med 2014.

 

Några av de viktigaste händelserna för ÅWL under det gångna året har varit satsningar på affärsområdet kommersiella fastigheter samt BIM, som en strategisk resurs för att presentera och planera projekt.

 

– Vi har jobbat med att långsiktigt förstärka och bredda vårt tjänsteutbud. Tack vare fler anställda och fler delägare i bolaget kan vi nu fortsätta arbeta långsiktigt och bygga framtidens arkitektkontor. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och ser fram emot att fortsätta leverera hög kvalitet till en bransch i snabb förändring, säger Sara Revström, styrelseordförande i ÅWL.

 

Under året vann ÅWL bland annat en tävling gällade parallellskiss för flerbostadshus i Göteborg (ByggVesta), markanvisning för Studentskrapa i Roslags-Näsby (Prime Living), parallellskiss för stadskvarter i Hornsberg (Skanska) och markanvisningstävling i Hageby, Norrköping (Concent).

 

ÅWL anställde 20 nya medarbetare under 2015 och början av 2016. Några av dessa är, från höger; Maria Savås (arkitekt), Lovisa Berg (landskapsarkitekt), Christian Zellinger (projektledare), Sven Ostner (arkitekt och affärsområdesansvarig kommersiella fastigheter), Mari Owrenn (arkitekt), Hanna Palavicini (arkitekt), Jesper Arvidsson (arkitekt), Alexandra Mohlin (arkitekt), Philip Barsan (arkitekt), Sofia Pihl (ekonomiassistent), Mikaela Dyhlén (kommunikatör), Jenny Stengård (ekonomichef), Camilla Lindberg (arkitekt). Saknas på bilden gör Martin Andersson (landskapsarkitekt), Anna Borgenstierna (arkitekt), Miriam Bäckelie (arkitekt), Jessica Dits (arkitekt), Patrik Olsson (landskapsarkitekt) och Jenny Ryderstedt (arkitekt).