20 oktober 2019
tisdag, 12 januari 2016 16:35

Oscar byggstartar Innovationen på Torsplan

Skrivet av 

 

alt

Vy från Torsgatan. Bild: OMA

 

alt

Arbetet har påbörjats på Torsplan för Innovationen. Bild: Stockholm & Projekt

 

Nu startar bygget av Innovationen med 178 lägenheter, det första av de två bostadshusen som är Norra Tornen och som ska byggas på Torsplan i Hagastaden. Byggtiden beräknas till två år och i det första skedet görs markarbeten.

 

Norra Tornen byggs av Oscar Properties och består av två fastigheter, Innovationen och Helix. Husen kommer att bli 125 respektive 100 meter höga och innehålla bostadsrätter samt kommersiella lokaler för exempelvis butiker och gym i gatuplan.

 

I september 2015 rapporterade Oscar att en stor del av bostadsrätterna i Innovationen var bokade.

 

Inledningsvis kommer Oscar att schakta sig ner ungefär två meter för att sätta en stödkonstruktion för att förhindra jordmassorna att rasa, en så kallad spont, för att sedan fortsätta med att bygga grunden till huset. Transporter av grus och sten från detta kommer att köras ut via Norra Stationsgatan och Norrtull och via Solnavägen.

 

Enligt de bedömningar som finns idag kommer det inte att ske några sprängningar under arbetet med schaktningen, däremot kommer Oscar att borra sig ner i berget för att förankra huset. Den ordinarie arbetstiden är 07.00 – 19.00 och man ska följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller vid byggarbetsplatser.

 

Oscar Properties kommer även att kontrollerna kringliggande fastigheter innan och efter arbetet för att upptäcka eventuella sprickbildningar som kan uppstå i samband med bygget.

 

Stockholms stad och Oscar Properties kommer under projektets gång återkommande informera boende i området om vad som händer i projektet.

 

Oscar Properties har fått bygglov för det första huset, Innovationen, av Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Detta överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandena som inkommit. Detta beslut har i sin tur blivit överklagat till Mark- och miljödomstolen som nu ska ta ställning till överklagandena.

 

Men Oscar Properties har rätt till att påbörja bygget av husen även under överklagansperioden. Skulle överklagandena få rätt i Mark-och miljödomstolen finns kravet att Oscar ska återställa marken.