21 mars 2019
måndag, 04 januari 2016 17:53

Niam säljer till Heimstaden för 1,7 Mdr i Köpenhamn

Skrivet av 
alt
Heimstaden köper av Niam 9 fastigheter i Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen, Österbro, Örestad Syd, Valby och Söborg innehållande 436 ägarlägenheter samt 232 parkeringsplatser.

 

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, avtalat att köpa ägarlägenheter i Köpenhamn. Säljare är en av Niams fonder och köpeskillingen uppgår till cirka 1.400 MDKK, cirka 1,7 Mdr kr.

 

Förvärvet finasnierar Heimsrtaden dels med egen kassa, dels med realkreditlån om cirka 1.050 MDKK. Fastigheterna förvärvades av Niam under perioden 2012-2013. Tillträdet är planerat till den 1 mars 2016.

 

Köpet sker både genom förvärv av bolag samt genom fastighetstransaktioner. Beståndet består av 9 fastigheter i Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen, Österbro, Örestad Syd, Valby och Söborg innehållande 436 ägarlägenheter samt 232 parkeringsplatser.

 

Total bostadsyta i affären är 44.396 kvm med en uthyrningsgrad om cirka 100 procent. Bruttohyran uppgår per år till cirka 68,5 MDKK.

 

– Portföljen utgör en unik möjlighet till att kraftfullt utöka Heimstadens bostadsbestånd i centrala Köpenhamn och vi ser fram emot att kunna vidareutveckla både fastigheterna och vår danska verksamhet de kommande åren. Fastigheterna ligger i eftertraktade bostadsområden och ofta med direkt närhet till hav. säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

 

Johan Bergman, vd på Niam, säger:

– Vi är glada över att ingå detta avtal med en stark köpare. Vi investerade i Köpenhamns bostadsmarknad vid ett gynnsamt tillfälle och försäljningen ger en attraktiv avkastning till våra investerare. Vi har emellertid en fortsatt positiv syn på den danska marknaden och efter försäljningen äger vi fortfarande cirka 400 bostäder i Köpenhamnsområdet.