25 augusti 2019
tisdag, 06 oktober 2015 14:20

Fabege får grön finansiering från EIB

Skrivet av 
alt

De nya nära-nollenergi-byggnaderna Uarda 7  om 17.500 kvm (t v) och Nationalarenan 8 om 42.000 kvm och  i Arenastaden, Solna, kommer att vara miljöcertifierade och deras slutliga energiförbrukning kommer att ligga under 50 kWh per kvm. Hyresgäst i Nationalarenan 8, som byggs ovanpå Mall of Scandinavia, blir TeliaSonera. I Uarda 7 har Fabege kontrakterat bland andra Svenska Spel, KPMG, Sodexo och Handelsbanken. Reflex Arkitekter har ritat Nationalarenan 8, medan White och T+E arkitekter svarar för formgivningen av Uarda 7.


Fabege tecknar en ny långfristig kredit avseende investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken (EIB). Lånefaciliteten utgörs av en tioårig kredit om ett belopp i motsvarande 100 MEUR (cirka 930 Mkr). Finansieringen kommer att användas för investeringar i några av Fabeges större fastighetsutvecklingsprojekt i Arenastaden, Uarda 7 om 17.500 kvm och Nationalarenan 8 om 42.000 kvm.
    

Hittills har EIB, som ägs av EU:s medlemsstater, huvudsakligen finansierat projekt inom transport- och energieffektiviseringar, men nu tar de även steget in i fastighetssektorn med finansiering av fastighetsutvecklingsprojekt.

 

– I rollen som EU:s bank, har Europeiska Investeringsbanken gjort kampen mot klimatförändringar till en av sina främsta prioriteringar. Vi är därför glada över att tillsammans med Fabege stödja byggandet av nära-nollenergi-byggnader, eftersom detta projekt kommer att bidra till ökad användning av förnybar energi, minskad energiförbrukning och hållbar stadsutveckling, säger Jan Vapaavuori, EIB:s vice ordförande med ansvar för verksamheten i Sverige.
    

Fabege har arbetat aktivt med hållbarhetsfrågorna i över ett decennium och korades nyligen till världens åttonde mest hållbara fastighetsbolag enligt GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark.

 

– Vi gläds åt att se hur högt hållbarhetsfrågorna har klättrat på agendan. Våra kunder ställer tuffare krav och det gör att vi hela tiden sporras att ta nästa steg. Nu känns det extra roligt att också kapitalmarknaden satsar på att tillhandahålla finansiering för hållbara investeringar, säger Christian Hermelin, vd Fabege.
    

För ett antal år sedan bestämde sig Fabege för att miljöcertifiera alla nybyggnationer enligt BREEAM-SE och nyligen togs nästa beslut om att gå vidare med certifiering av det befintliga beståndet enligt BREEAM In-Use. Från ett initialt fokus på energieffektiviseringar och minskade koldioxidutsläpp har arbetet alltmer inriktats på fastighetens totala miljöbelastning, sociala hållbarhetsfaktorer, aktivt samarbete med hyresgäster i ett brett spektra av hållbarhetsfrågor och krav på leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. I och med den beviljade krediten från EIB kommer nu även hållbar finansiering in som en viktig och positiv pusselbit i utvecklingen.

 

– Det har varit en inspirerande process att i samarbete med EIB utveckla nya former för grön fastighetsfinansiering och vi är mycket glada över att ha kommit i mål som första fastighetsbolag med denna typ av grön finansiering, säger Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef Fabege.