22 januari 2020
tisdag, 29 september 2015 12:12

Martin Gidenstam, ny projektutvecklingschef på Eklandia

Skrivet av 
alt

                                                                                                              
Eklandia Fastighets AB, dotterbolag inom Castellumkoncernen, har utsett Martin Gidenstam (bilden) som ny projektutvecklingschef. Han blir i och med utnämningen även medlem i Eklandias ledningsgrupp. Gidenstam är utbildad lantmäteriingenjör och har arbetat på Eklandia sedan 2012 med affärsutveckling och transaktioner. Han har dessförinnan arbetat på Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret i Göteborg med exploateringsfrågor.
    

– I det intressanta skede Göteborg befinner sig i, med enorma stadsutvecklingsområden, utökar vi vårt fokus med en större projektgrupp ledd av Martin för att på bästa sätt kunna bidra till Göteborgs expansion. Martins gedigna kompetens från tidiga skeden med stadsplanering och bygglovsprocesser ända fram till förvaltningsskedet gör att han passar utmärkt i rollen, säger Cecilia Fasth, vd för Eklandia Fastighets AB.
    

Eklandia driver ett antal kontors- och logistikprojekt i olika faser, såväl i detaljplaneskede som pågående projekt, bland annat kontorsfastigheten Blenda om 9.000 kvm som uppförs nu på Lindholmen.
    

– Vi är dessutom en av aktörerna som är utvalda att utveckla en ny logistikpark i direkt anslutning till Göteborgs Hamn. Där planerar vi en storskalig etablering med flera logistikfastigheter på sammanlagt 70.000 kvm, avslutar Cecilia Fasth.