20 oktober 2019
onsdag, 07 januari 2015 16:45

14 Mdr – transaktionsrekord i Göteborg

Skrivet av 
alt

Karl Persson, vice vd på CBRE i Sverige.


 

Aldrig tidigare har Göteborg uppvisat en så hög transaktionsvolym som under 2014.


Transaktionsvolymen uppgick till drygt 14 Mdr kr. Detta att jämföra med 2013 års volym om cirka 4,9 Mdr kr eller den tidigare rekordvolymen från 2006 om cirka 9 Mdr kr.

 

Detta stärker med råge Göteborg som den näst största transaktionsmarknaden i Sverige och beaktat den totala fastighetsstocken är detta ett kvitto på att Göteborg är en högst likvid storstadsregion med ett brett spektra av investerare.

 

Noterbart är att investerarna är både lokala, nationella och internationella. Övrigt noterbart är att det bara är en affär över 1 Mdr kr(Volvos försäljning till Söderport) vilket visar att mängden affärer i numerärer också varit ovanlig hög.

 

Bland de största köparna kan nämnas Söderport, Balder, Niam, Victoria Park samt Stena Fastigheter.

 

Karl Persson, vice vd på CBRE i Sverige, kommenterar:

– Med en marknadsandel om knappt 50 procent av de fastighetsaffärer som inkluderar säljrådgivare i Göteborg har CBRE:s transaktionsteam vuxit under året och fortsätter även nästa år. Från och med årsskiftet mönstrar Capital Markets sju personer stationerade i Göteborg och vi siktar på att växa ytterligare.