18 september 2019
onsdag, 17 december 2014 12:24

Victoria Park köper stort från Stena

Skrivet av 
alt

Lövgärdet i norra Göteborg uppfördes under åren 1970-1978.


Victoria Park har avtalat om att förvärva ett fastighetsbestånd om 12.000 kvm i stadsdelen Lövgärdet i Göteborg från Stena Fastigheter. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 925 Mkr, motsvarande cirka 8 250 kr per kvm. Tillträde beräknas ske sista veckan i mars 2015 då Stena gör en betydande vinst.
    Stena Fastigheter förvärvade Lövgärdet i februari 2006 för 547 Mkr från CLS Holdings, som fyra år tidigare hade köpt beståndet från Skandia för 440 Mkr.    

 

Beståndet innefattar cirka 1.300 lägenheter motsvarande drygt 80.000 kvm bostäder samt 32.000 kvm kommersiella lokaler som i huvudsak innefattar ett vårdboende och en skola som båda är uthyrda till Göteborgs Stad på långa avtal. Tillträde beräknas ske sista veckan i mars 2015. Fastigheterna är fullt uthyrda och har en nettohyra på cirka 112 Mkr.

 

Efter affären kommer Victoria Park att ha en samlad uthyrbar yta om 711.000 kvm fördelad på cirka 8.700 lägenheter. Fastighetsvärdet ökar i och med förvärvet till cirka 5,7 Mdr kr, vilket ger ett värde om cirka 8.000 kr per kvm.

 

– Vi förvärvar ett välskött bestånd av Stena Fastigheter. Det är en strategisk och viktig affär för Victoria Park i Göteborgsområdet, där vi ser stora möjligheter till kompletterande förvärv. Vi kommer även i detta bestånd att skapa värde genom fastighetsutveckling med en social dimension. Victoria Park är i och med den här affären etablerad i samtliga storstadsregioner, vilket är ett stort steg mot att nå vårt mål att förvalta 1 miljon kvm, säger Peter Strand, vd Victoria Park.

 

Avtalet är villkorat av finansiering som avses ske genom befintliga likvida medel samt upptagandet av nya banklån. JLL Tenzing är transaktions rådgivare, PWC finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå legal rådgivare till Victoria Park i transaktionen.

 

Stena Fastigheter förvärvade Lövgärdet i februari 2006 för 547 Mkr från CLS Holdings, som fyra år tidigare hade köpt beståndet från Skandia för 440 Mkr.     

 

– Vi har under snart tio år ägt och utvecklat Lövgärdet och när vi nu fick ett erbjudande och möjlighet att sälja fastigheterna till en långsiktig aktör som vill fortsätta bidra till utvecklingen av området tog vi det strategiska beslutet att tacka ja. Vi är alltid intresserade av att göra bra affärer, men har ett säljaransvar och omtanke om våra hyresgäster.  Försäljningsresultatet ger oss nu möjligheter att ytterligare satsa på nyproduktion i Göteborg, Malmö och Stockholm, säger Christel Armstrong Darvik, koncernchef, Stena Fastigheter.