25 maj 2020
tisdag, 16 december 2014 15:06

Castellum i affärer om 552 Mkr

Skrivet av 
alt

– Vi positionerar oss, i enlighet med vår strategi, för att fortsätta växa där Sverige växer. Vi gör flera markförvärv som öppnar för expansion i tillväxtområden: på Lindholmen mitt i hjärtat av Göteborg, i centrala Örebro, i Borås och i Uppsala där utbudet av byggrätter är begränsat, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.


På senare tid har Castellum genomfört investeringar för 291 Mkr och försäljningar för 271 Mkr. För den största försäljningen svarar dotterbolaget Briggen, som har avyttrat fastigheterna Kampen 25 och Intäkten 5 i Norra Sofielund, Malmö för 238 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 17 Mkr. Försäljningen var i linje med senaste värdering.

 

Kampen 25 har en total uthyrningsbar yta om totalt 40.650 kvm, varav 22.867 kvm lager, 4.764 kvm kontor, 1.825 kvm industri och 11.194 kvm blandade verksamheter, för bland annat vård och utbildning samt föreningsaktiviteter. Frånträde sker den 1 maj 2015 och området ska användas för framtida stadsutveckling.
     

I Helsingborg har Briggen köpt en fullt uthyrd fastighet i Berga som huvudsakligen utgörs av 3.000 kvm lager och kontor. Investeringen uppgick till 19 Mkr. Dessutom har Briggen träffat ett tioårigt hyresavtal omfattande hela fastigheten Benkammen 6 i Fosie i Malmö, 13.000 kvm lager och kontor. Avtalet börjar löpa den 1 juli 2015.
    

I Rosersberg, Sigtuna, har Fastighets AB Brostaden har köpt en fullt uthyrd logistikfastighet om cirka 9.300 kvm för 104 Mkr. Vidare är det klart att Brostaden investerar 15 Mkr i en bilhall om 590 kvm i Smista Allé, Huddinge. Nybyggnationen beräknas vara färdigställd juni 2015 och är fullt uthyrd. Dessutom har Brostaden sålt en vakant kontors- och industrifastighet om 3.673 kvm Solna. Försäljningen uppgick till 33 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 2 Mkr, vilket var i nivå med senaste värdering.
    

I Örebro har Aspholmen Fastigheter AB investerat 43 Mkr i en tomt, som ger möjlighet att nyproducera cirka 14.000 kvm kontor intill resecentrum. Vidare har Asponlmen köpt en byggrätt om 10.000 kvm för lätt industri och kontor i Librobäck, Uppsala, för 25 Mkr. På del av marken investerar bolaget nu 17 Mkr genom nybyggnation av cirka 1.200 kvm lager- och kontorsytor. Nybyggnationen beräknas vara färdigställd första kvartalet 2016 och är fullt uthyrd.
    

På Lindholmen i Göteborg har Eklandia Fastighets AB förvärvat mark med byggrätt för kontor som omfattar cirka 9.000 kvm. Investeringen uppgick till 53 Mkr.
    

Slutligen har Harry Sjögren AB köpt en markfastighet i Borås, vilken medger en byggrätt avseende lager och kontor om drygt 15.000 kvm. Den totala tomtarean är 39.500 kvm och investeringen uppgår till 15 Mkr.