25 maj 2020
måndag, 15 december 2014 16:32

Svårt att finna unga med rätt kompetens

Skrivet av 
alt
Mona Finnström, vd Fastigo.

 

 

Varannan arbetsgivare i fastighetsbranschen tycker det är svårt att locka till sig unga akademiker med relevant arbetslivserfarenhet. Det visar en ny undersökning från Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

 

– I dag ställs det ofta höga krav på arbetslivserfarenhet redan på första jobbet inom fastighetsbranschen. Genom att erbjuda studenter att jobba extra med relevanta arbetsuppgifter redan under deras studier bygger vi broar mellan studenterna och arbetsmarknaden, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

 

Undersökningen bland Fastigos medlemmar visar att nästan hälften, 47 procent, tycker att det är ganska eller mycket svårt att hitta sökande med relevant arbetslivserfarenhet. Bara en procent av de svarande tycker att det är mycket lätt och femton procent anger att det är ganska lätt.

 

Studentmedarbetaravtal

För att hjälpa medlemsföretagen hitta unga akademiker med rätt kompetens har Fastigo och en lång rad fackförbund tecknat ett nytt kollektivavtal för så kallade studentmedarbetare. Avtalet innebär att studenter kan anställas för att arbeta med relevanta arbetsuppgifter, som mest 15 timmar per vecka och på villkor som är anpassade till studentens situation. Lönen är avtalsmässig och sätts individuellt.

 

– Vår erfarenhet hittills av studentmedarbetare är enbart positiv och ett vinnande koncept. Vi får ta del av studentmedarbetarens kompetens samtidigt som vi ger henne en inblick i vår verksamhet och ett första steg in på arbetsmarknaden, säger Kristina Grahn-Persson, HR-chef på Diös Fastigheter.

20 procent vill anställa

 

Undersökningen, som genomfördes bland Fastigos medlemmar under hösten, visar att det finns ett stort intresse inom branschen för att anställa studentmedarbetare. Var femte svarande anger att det är mycket eller ganska aktuellt att anställa någon inom ramarna för studentmedarbetaravtalet.

 

Det nya kollektivavtalet tecknades den 4 september i år mellan fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo och fackförbunden Unionen, Vision, Sveriges Chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna och Akademikerförbundet SSR. Målet är tio studentmedarbetare ska börja i fastighetsbranschen redan under hösten 2014. Diös Fastigheter i Östersund var först ut med att anställa en studentmedarbetare på det nya avtalet.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 23 september–23 oktober 2014 bland 352 av Fastigos medlemsföretag.
- Totalt 158 företag besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 45 procent.

 

Om studentmedarbetaravtalet

Avtalet gäller endast studerande på universitet och högskola och endast under terminstid.
- Studenten får arbeta max 15 timmar per vecka i genomsnitt över anställningsperioden.
- Det ger studenterna möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter med koppling till studierna.
- Det är ett sätt för arbetsgivaren att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt.
- Målet för parterna bakom avtalet är att tio studentmedarbetare ska bli anställda av fastighetsföretag redan under hösten. 

Tabeller och undersökningsresultat

Är det aktuellt för er att anställa en studentmedarbetare?

Procent

Ja, mycket aktuellt

6 %

Ja, ganska aktuellt

15 %

Nej, inte särskilt aktuellt

54 %

Nej, inte alls aktuellt

13 %

Vet ej

13 %

Att anställa unga akademiker med relevant arbetslivserfarenhet är…

Procent

Mycket lätt

1 %

Ganska lätt

15 %

Ganska svårt

39 %

Mycket svårt

8 %

Vet ej

37 %

 

Parterna bakom studentmedarbetaravtalet är Fastigo, som är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, och fackförbunden Unionen, Vision, Sveriges Chefsorganisation Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna och Akademikerförbundet SSR. Avtalets syfte är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå att under terminerna få anställning inom Fastigos avtalsområde, parallellt med att de bedriver studier.