22 januari 2020
onsdag, 10 december 2014 18:01

Vasakronan säljer byggrätter till Ikano och Besqab

Skrivet av 
alt

Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning på Vasakronan.

 

Vasakronan säljer bostadsbyggrätter i Västra Brotorp, Sundbyberg, för 206 Mkr till Besqab och Ikano Bostad. Försäljningen omfattar motsvarande totalt cirka 28 000 ljus BTA.

 

Västra Brotorp ligger norr om Stockholm mellan Järvastaden i Solna och Ursvik i Sundbyberg. Gällande detaljplan omfattar byggrätter för bostäder motsvarande nio flerbostadshus och 38-45 småhus. Ikano förvärvar flerbostadsdelen och Besqab småhusdelen när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

 

– Vi utvecklar kontinuerligt färdiga detaljplaner för bostäder i de lägen som inte lämpar sig för kontor eller handel – som till exempel Västra Brotorp. Enbart i Stockholm har vi ett markinnehav, helt eller delägt, som motsvarar knappt 7.000 bostäder, säger Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning.