28 januari 2020
söndag, 07 december 2014 16:00

Tribona säljer för 1.075 Mkr i Västerås

Skrivet av 
alt

Tribona säljer sin största fastighet.

 

Tribona säljer fastigheten Saltängen 1 i Västerås för ett fastighetsvärde om 1.075 Mkr. Köpare är Saltängen Property Invest AB, ett bolag som har bildats och strukturerats av Pareto Securities AB.

 

Bakom Saltängen Property Invest AB står ett antal institutionella och privata investerare. Affären görs i bolagsform och frånträdet samt betalning ska ske den 19 december.

 

Byggnaden omfattar 104.000 kvm och är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB. Från fastighetsvärdet kommer att avgå beslutade ännu ej utförda investeringar. Affären kommer att innebära en realiserad förlust om 55 Mkr jämfört med bokfört värde per Q3 2014. MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Tribona.

 

– Fastigheten Saltängen 1 i Västerås har varit vår i särklass största fastighet och värdemässigt stått för en betydande del av vårt samlade fastighetsvärde. Efter försäljningen av Saltängen 1 kommer ICA fortsatt att vara en stor och viktig kund. Vår uttalade ambition om att växa bolaget till 10 Mdr kr på lång sikt ligger alltjämt kvar, säger Per Johansson, vd för Tribona.

 

Tribona meddelar även att bolaget den 18 december ska köpa fastigheten Halmstad Fräsaren 12 för 38 Mkr. Fastigheten ligger nära E6 och har en uthyrningsbar yta på 4.600 kvm. I samband med förvärvet har parterna överenskommit om en tillbyggnad på 829 kvm och om ett tioårigt hyresavtal. Fastighetens totala areal är 34.000 kvm med möjlighet till ytterligare tillbyggnad.