17 januari 2020
onsdag, 03 december 2014 15:34

Catella etablerar Torslanda Property Investment

Skrivet av 
alt

Volvo Personvagnars fastighet för forskning och utveckling ska noteras på First North.


Det nya fastighetsbolaget Torslanda Property Investment har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda, Göteborg, från Doughty Hanson & Co Real Estate. Finansiell rådgivare och arrangör vid skapandet av det nya fastighetsbolaget har varit Catella, som parallellt med fastighetsförvärvet genomförde en kapitalanskaffning som tillförde bolaget närmare 150 nya aktieägare. Avsikten att notera aktien i Torslanda Property Investment på First North vid Nasdaq Stockholm.

 

– Detta är ett bra exempel på bredden i Catellas kompetens inom såväl fastigheter som kapitalmarknad. Kapitalanskaffningen skedde i samarbete mellan Catellas Corporate Finance-, bank- och Fixed Income-enheter med syftet att erbjuda en möjlighet för investerare som normalt inte direktinvesterar i fastigheter. Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på fastighetsprojekt och vi kommer att fortsätta ta fram välbalanserade investeringscase för detta segment, säger Johan Ericsson, chef för Catellas svenska Corporate Finance-verksamhet.

 

Torslanda Property Investments fastighet fyra kontorsbyggnader med cirka 50.000 kvm uthyrbar area och två garagebyggnader med cirka 2.900 garageplatser. Fastigheten är ett centrum för Volvo Personvagnars forskning och produktutveckling. Volvo är fastighetens huvudsakliga hyresgäst på ett längre hyresavtal.

 

– Torslanda Property Investment kombinerar god direktavkastning och långsiktig finansiell stabilitet. Aktieplaceringen övertecknades kraftigt och fick stängas i förtid, säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare på Catella.

 

Vd för det nya fastighetsbolaget är Caesar Åfors, tidigare bland annat vice vd på Klövern AB. Wilfast Förvaltning AB kommer att ansvara för förvaltningen av bolag och fastighet.