22 november 2019
måndag, 01 december 2014 15:10

Hemfosa köper projekt för 449 Mkr av Skanska

Skrivet av 
alt
Jens Engwall, vd Hemfosa.


Hemfosa förvärvar tre fastigheter, en i Uppsala och två i Jönköping, på vilka Skanska uppför vårdboende respektive kontors- och produktionsbyggnader till ett totalt underliggande fastighetsvärde av 449 Mkr. Med förvärvet kompletterar Hemfosa sin fastighetsportfölj inom samhälls- och kontorssegmenten med moderna fastigheter med långa hyresavtal. 

 

– Vi scannar kontinuerligt av marknaden för att hitta affärer som passar Hemfosas strategi med fokus på fastigheter med stabila kassaflöden och specifikt inom samhällssegmentet. Det kan även innebära att vi förvärvar nyproduktionsprojekt som nu i Uppsala och Jönköping. Med dessa förvärv kompletterar vi fastighetsportföljen med moderna fastigheter i expansiva kommuner, kommenterar Jens Engwall, vd för Hemfosa.

 

Vårdboendeprojektet rör sig om en egenutvecklad vårdboendeanläggning på Kungsgatan i Uppsala avseende 72 vårdboendeplatser på 5.600 kvm, med Vardaga AB som långsiktig hyresgäst.

 

Kontorsprojektet i Jönköping är ett samarbete mellan försvars- och säkerhetsföretaget SAAB och Skanska, där Skanska i egen regi utvecklar SAAB:s nya kontorslokaler om cirka 8.500 kvm samt produktionslokaler om 3.100 kvm. SAAB har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för båda anläggningarna. Byggnationerna för produktionslokalerna är påbörjade och arbetet med kontorshuset påbörjas i december förutsatt att bygglovet vunnit laga kraft.

 

Projekten genomförs som egenutvecklade nyckelfärdiga projekt där Hemfosa tillträder efter färdigställande och hyresgästernas respektive tillträden. Detta beräknas ske i maj 2015 respektive juli 2016. Köpeskilling erläggs i samband med tillträde av fastigheterna.

 

– Det har varit spännande att få utveckla framtidens lokaler för SAAB. Att nu också knyta till sig Hemfosa som långsiktig ägare för projektet känns mycket bra, säger Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef på Skanska.