22 november 2019
fredag, 28 november 2014 21:16

Ett växande Heimstaden

Skrivet av 
alt

Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 

I fjol bildade Heimstaden tillsammans med Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser det nya bolaget Nordhalla Fastigheter, till vilket Heimstaden har sålt fastigheter. Detta har bidragit till att Heimstadens hyresintäkter för årets första tre kvartal har minskat med 30 procent till 371 Mkr (525) och att driftnettot har sjunkit till 202 Mkr (267).

 

I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2 procent och driftnettot med 5 procent.

 

Samtidigt ledde minskade finansiella kostnader till att förvaltningsresultatet förbättrades till 76 Mkr (70). Efter värdeförändringar i fastigheter om 102 Mkr (-30) och värdeförändringar i finansiella instrument om -3 Mkr (209) minskade vinsten efter skatt till 109 Mkr (330). Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till oförändrat 99,5 procent.

 

– Den löpande verksamheten i Heimstaden har utvecklats väl med låga vakansgrader och bra kostnadskontroll. Organisationen har det senaste året byggts upp och utökats för att vara redo för den expansion som nu inletts, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

 

Den 30 september värderade Heimstaden sin portfölj till 7,1 Mdr kr. Obligationsemissionen bidrog till att lånevolymen ökade till 5.147 Mkr (3.724), finansierade till en snittränta om 2,2 procent.

 

Det egna kapitalet minskade till 3.323 Mkr (3.689), motsvarande en soliditet om 36 procent (44).

 

– I september emitterade vi framgångsrikt en obligation om 1.000 Mkr, vilken nyligen börsnoterades. Tillsammans med den kassa som skapats bland annat genom bildandet av Nordhalla, har vi byggt upp ett stort kapital att använda för expansion, säger Patrik Hall.

 

Efter periodens utgång har Heimstaden sålt 1.400 lägenheter i Katrineholm till Nordhalla och avtalat om att köpa familjeföretaget Henry Ståhl Fastigheter AB med 350.000 kvm bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro.

 

Nyligen avtalade bolaget dessutom om att köpa 322 lägenheter i Strängnäs från SSM Holding AB och 371 lägenheter i Gävle från Gefle Estate AB.