17 september 2019
fredag, 28 november 2014 21:03

Komplicerat ägande vid Telefonplan

Skrivet av 
alt

Ägarstruktur för Timotejen 19 och 28.

 

alt

Monumentet Timotejen 19 vid Telefonplan i Stockholm, Ericsson fd huvudkontor, omfattar totalt cirka 50.000 kvm.

 

ALM Equity har tillsammans med partnerbolag förvärvat del av fastigheten Timotejen 19 och hela fastigheten Timotejen 28. Fastigheterna är belägna vid Telefonplan i Stockholm. Det handlar om projektfastigheter med en yta om totalt 68.000 kvadratmeter BTA. Tidigare har ALM Equity tecknat ett villkorat köpeavtal om två byggrätter för en del av Timotejen 19. Men ännu har inga pengar betalats utan avtalen realiseras när detaljplan för bostäder har vunnit laga kraft och fastighetsbildningen verkställts.

 

I en komplicerad ägarstruktur för Timotejen 19, ägt av Telefonplan Stockholm Property AB, helägt av Gunnar Mannerheim och Curt Ahnström i Scanprop KB, finns dotterbolagen Telefonplan Byggrätt AB, Telefonplan Garage AB och Scanprop Fastigheter 4 AB. Dessa bolags byggrätter kring Timotejen 19 ska således säljas dels till ALM Equity, dels till ICA, när detaljplanerna har vunnit laga kraft.

 

Scanprop KB grundades 2011 av Curt Ahnström och Gunnar Mannerheim som ett riskkapitalbolag med inriktning på strategiska fastighetsinvesteringar. Företaget investerar i dels i fastigheter med kassaflöde, dels i fastighetsprojekt. Scanprop ägs till 64 procent av Gunnar Mannerheim genom bolaget M6 Capital AB och till 36 procent av Curt Ahnström genom bolaget A4 Invest Stockholm AB. Förutom fastigheterna vid Telefonplan äger Scandprop fastigheter i Göteborg, Huddinge och Växjö.

 

Under sommaren år 2011 förvärvades Timotejen 19, Ericssons fd HK, från ett konsortium som kontrollerades av Ole Vagner. Vid tidpunkten för förvärvet, var säljaren Ole Vagner i en nödlidande situation, vilket innebar att Scanprop köpte Timotejen 19 för 490 Mkr. (Vagner hade köpt fastigheten för 815 Mkr av AFA Fastigheter).             

 

Senare har Telefonplan Stockholm Property AB upprättat ett säljavtal för Timotejen 28 med en optionsrätt att åter förvärva fastigheten (enligt ett villkor som finns i en noterad obligationsemission).