28 maj 2020
torsdag, 27 november 2014 16:33

Regeringen vill avskaffa lex Laval

Skrivet av 
alt

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

 

Regeringen ger nya direktiv till den parlamentariska Utstationeringskommittén, som ser över reglerna för arbetare från andra EU-länder som tillfälligt jobbar i Sverige. Syftet är att kollektivavtalens ställning ska stärkas så att de utstationerade arbetstagarna ska få bättre skydd här.

 

I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att den så kallade lex Laval ska rivas upp och detta är nu svaret. Helst vill arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som jobbar i Sverige, men det är inte möjligt med nuvarande EU-direktiv.

 

Till TT säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S):

– Men det är möjligt att ändra den svenska lagstiftningen så att man kan komma väsentligt längre än vad vi gör med nuvarande lex Laval. Till exempel genom att kräva att de utländska arbetsgivare som inte tillämpar svenska kollektivavtal fullt ut ändå ska ha ett avtal med den fackliga parten.