24 januari 2020
torsdag, 27 november 2014 15:28

Skanska, ny delägare av Johanneberg

Skrivet av 

 

alt

Johanneberg Science Park, Göteborg, är en kunskapsmiljö med 2.900 universitetsanställda, 10.000 studenter, flera institut och över 1.000 personer i 140 företag. Bild: White arkitekter

 

Som ett led i arbetet med hållbarhets- och utvecklingsfrågor har Skanska beslutat att gå in som delägare i Johanneberg Science Park AB. I samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och representanter för näringslivet är avsikten att finna nya möjligheter att bedriva forskningsprojekt med inriktning på miljö och social hållbarhet. 

 

Näringslivet, akademin och samhället strävar alla mot samma mål och för Skanska skapar delägarskapet möjligheter till en bredare samverkan, att möta nya kunder, företag och konkurrenter i nya sammanhang. 

 

– Skanska ligger i framkant och har något att både lära och lära ut i vår miljö. De är också en av få internationella entreprenörer i Sverige. Den kunskap som vi tillsammans kan generera i Göteborg har den stora möjligheter att skapa ett exportvärde på den internationella marknaden, säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park. Skanska vill även fokusera mer på de sociala frågorna, ta nya steg genom samverkan och utveckla branschen.

 

– Skanska ser med stor tillförsikt fram emot att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning mot hållbart samhällsbyggande specifikt mot social hållbarhet och miljö inom ramen för Johanneberg Science Park, säger Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige AB. Han fortsätter:

 – Johanneberg Science Parks utveckling drivs av delägare och hyresgäster. Vi har exklusivt valt ut ett antal aktörer, som har viljan och drivkraft att tillsammans ta sig an framtida samhällsbyggnadsutmaningar. En möjlighet att vara med och forma och driva utvecklingen som främjar en kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i hela regionen.

 

White har ritat åt byggaren Skanska att skapa en första etapp i Johanneberg Science Park åt ägaren Chalmersfastigheter AB. Etappen omfattar 8.200 kvm med 430 kontorsplatser med inflyttning 2015.

 

Johanneberg Science Park är en kunskapsmiljö med 2.900 universitetsanställda, 10.000 studenter, flera institut och över 1.000 personer i 140 företag. En dynamisk miljö där möten och samarbeten uppstår när akademi, näringsliv och samhälle blandas.