25 maj 2020
onsdag, 26 november 2014 19:15

FastPartner planerar köp av Hilton 2

Skrivet av 
alt

Canons huvudkontor ingår i FastPartners planerade förvärv.

 

FastPartner meddelar att bolagets tilltänkta förvärv i Solna rör fastigheten Solna Hilton 2, belägen i Frösunda, och att köpeskillingen för fastigheten uppgår till 790 Mkr. Säljare är Deka. Affären är villkorad av att hyresnivån uppgår till en överenskommen nivå på tillträdesdagen, vilken är satt till den 20 januari 2015.

 

Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 24 000 kvm och utgörs i huvudsak av kontorsytor. De årliga hyresintäkterna är cirka 51 Mkr.    

 

Hilton 2, med adress Gustav III:sboulevard 26-38, uppfördes av NCC åren 1999-2001. Fastigheten består av tre kontorshus, varav två bildar ”Frösunda Port” vid Sofia Magdalenas plats med en halvcirkelformad länk i tre våningar över entrén till Frösunda från Uppsalavägen. Det tredje är huvudkontor för Canon. För formgivningen svarade Berg Arkitektkontor.