22 september 2019
torsdag, 20 november 2014 18:52

ALM: Stockholm – ett Sveg i Europa?

Skrivet av 
alt
Joakim Alm, vd ALM Equity.

 

ALM Equity redovisar ett rekordresultat om 115 Mkr (38) för årets första nio månader. Omsättningen steg under perioden till 682 Mkr (269). Således har försäljning av bolagets bostadsrätter varit lysande. Men vd Joakim Alm är orolig för framtiden då han kritiserar det nya bankkravet att alla nya lån ska amorteras om kontantinsatsen vid förvärv av en bostad understiger 50 procent.

 

Joakim Alm skriver: ”Varför ska de som har bostad inte amortera utan bara de som ska in på bostadsmarknaden? Asymmetriska regler med undantag för de som har bostad tillsammans med bolånetaket på 85 procent kommer drabba de ungdomar som söker jobb, men saknar ekonomisk uppbackning hemifrån och inte är etablerade på bostadsmarknaden då de ska köpa en lägenhet. Detta kommer missgynna Stockholm som ort då unga kreativa människor väljer vart de ska etablera sig. Fortsätter vi denna väg kommer Stockholm bli ett Sveg i Europa och världen.”

 

Det är hårda ord från en framgångsrik bostadsutvecklare. Men ALM Equity har mycket i potten eftersom ALM Equity förvärvade under år 2011 Erikssons stora kontorsfastighet och landmärke i närheten av E4:an och Telefonplans tunnelbana. White arkitekter driver nu en detaljplan för hela kontorsområdet för att skapa anpassade bostäder och kommersiella ytor. ALM Equity har för avsikt att bygga om kontorsfastigheten till ett bostadshus anpassade för förstagångsköpare. Efter genomdriven detaljplan är visionen att skapa hela 600 yteffektiva borätter.

 

ALM Equity är ett av börsens mest framgångsrika bolag. Vid noteringen i juni 2012 var börsvärdet 366 Mkr, idag är börsvärdet 1598 Mkr, inklusive preferensaktierna. I år är bolaget en klar vinnare på vår lista med en kursuppgång om 87 procent.

 

Hur blir då framtiden för ALM Equity? Bolaget har nu 2888 byggrätter (1130) och i rapporten framhålls bolagets skalbara affärsmodell (stöd av fondkapital).

 

Bolaget har en mycket stark finansiell ställning med omsättningstillgångar om 1,74 Mdr kr och ett eget kapital om 740 Mkr.

 

Frågan blir således hur många bostäder som kommer att byggas i Stockholm i framtiden? Det nya vänsterstyret i Stockholm har satt målet högt, 40000 nya bostäder till år 2020 och hela 140000 till år 2030.

 

Och programmet Sthlm6000+ deklarerar minst 6000 nya studentbostäder till år 2017, en ökning på 50 procent. I Sthlm6000+ ingår kommuner, byggbolag, bostadsbolag, näringslivsrepresentanter, myndigheter, lärosäten och studenter. Initiativet till Sthlm6000+ har startats av Akademiska Hus.

 

Så mycket talar för en stor satsning på hyresrätter och studentbostäder, särskilt på marknaden i Stockholm, trots att de flesta byggherrar inte vill bygga hyresrätter eller studentbostäder. Men nu inför bankerna amorteringskrav, vilken höjer risken för bostadsrättsprojekten.

 

Pendeln slår således tillbaka för bostadsrättsutvecklarna, vilket talar emot en fortsatt explosiv utveckling för ALM Equity. SF