25 maj 2020
onsdag, 19 november 2014 20:44

Programförslag klart för Nackas utveckling

Skrivet av 
alt

Så här kan centrala Nacka kan se ut år 2030. Bild: White

 

Nu finns ett förslag till hur centrala Nacka kan utvecklas. Det innehåller bland annat 4600 nya bostäder, 7000 arbetsplatser, två tunnelbanestationer, överdäckad motorväg, ny bussterminal, och en mångfald av attraktiva stråk, torg och parker, vilka ska göra centrala Nacka till en tät hållbar och levande stadsmiljö. Programförslaget föreslår också att Nacka gymnasium flyttas och samordnas med ett framtida universitet, samt att Ryssbergen bebyggs på de delar som är bullerstörda och inte har så höga naturvärden.

 

Området, som ska byggas ut i tre etapper fram till år 2030, ska uppfattas som Nackas centrum. En förutsättning för utbyggnaden är den nya tunnelbanan. Stationslägena kring Järla station och Nacka centrum kommer bli viktiga knutpunkter för arbetsplatser, handel och service.

 

Programmet är vägledande för kommande detaljplaneprogram. Mellan den 24 november och 16 januari 2015 är det samråd och då kan Nackaborna tycka till om förslaget.

 

Under samrådstiden kommer det att finnas en 3D-modell på nacka.se/centralanacka. Medan samrådet pågår kan medborgare lämna synpunkter och kommentarer direkt i modellen och se vad andra tycker.