23 augusti 2019
fredag, 14 november 2014 13:41

JM med ETTELVA satsar på ägarlägenheter

Skrivet av 
alt
ETTELVA har formgivit 36 ägarlägenheter i stadsdelen Dalénum på Lidingö.


I dag, fredagen 14 november, tas första spadtaget för ägarlägenheter i det tidigare AGA-området Dalénum på Lidingö. ETTELVA Arkitekter har i nära samarbete med JM ritat 36 ägarlägenheter som har tagits emot med ett stort intresse. Ägarlägenheterna som uppförs i Dalénum är de första JM låter bygga i Sverige.

 

Dalénum omvandlas nu till en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och matställen. I den centrala delen av området skapas en stadsmässig karaktär med gator, torg och kajer. Sammanlagt ska omkring 1000 bostäder att byggas här, där vissa delar av de gamla industrilokalerna integreras som delar i nybyggnationen.

 

ETTELVAs kvarter med 36 smart planerade lägenheter vänder en sida mot parken, men får samtidigt en mer stadsmässig sida som knyter an till befintlig bebyggelse och den industrikänsla som finns i de äldre kvarteren. Kvarteret ska i sina volymer, proportioner och relationer samspela med den gamla industribebyggelsen och intilliggande nyproducerade bostäder. Industrikaraktären inom de industrihistoriska kvarteren renodlas och förädlas och utefter vattnet kommer en strandpromenad att uppföras.

 

– Det är spännande att vara med och utveckla boendeformen och att få göra det i en så intressant historisk miljö som Dalénum, säger Johan Roos, handläggande arkitekt på ETTELVA Arkitekter.

 

Ägarlägenheter, eller ”radhus på höjden” som de även brukar liknas vid, har sedan de introducerades setts kunna öppna upp för en ny form av ägande och en friare marknad för andrahandsuthyrning.

 

– I nära samarbete med ETTELVA Arkitekter har vi arbetat fram en ny och genomtänkt produkt som mottagits mycket väl på marknaden, säger JMs projektledare Olof Pettersson Herold.