25 augusti 2019
torsdag, 13 november 2014 19:55

Skanska säljer projekt till HEBA

Skrivet av 
alt

HEBA ökar sitt innehav i Huddinge genom förvärv av 184 nya lägenheter nära pendeltågsstationen i Flemingsberg. Bild: Sweco

 

alt

Lennart Karlsson, vd HEBA.

 

Skanska har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Generatorn 2 i Flemingsbergsdalen, Huddinge kommun, till HEBA Fastighets AB. HEBA investerar totalt 430 Mkr i projektet varav 421 Mkr avser avtalet med Skanska, som bokför affären i fjärde kvartalet i år. Överlämnandet av fastigheten är planerat till sommaren 2017 när fastigheten färdigställs.

 

Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med 184 lägenheter och 1 460 kvm lokalyta. Fastigheten är belägen intill pendeltågsstationen i Flemingsbergs centrum. Projektet ingår som en första del i Skanskas utveckling av området.

 

Detaljplan har erhållits och projektet kommer att byggstartas i början av 2015 så snart bygglov erhållits. HEBA kommer att tillträda fastigheten i samband med färdigställandet sommaren 2017 och kommer också att ansvara för uthyrning och förvaltning.

 

– Huddinge är en kommun i stark tillväxt. Goda allmänna kommunikationer tillsammans med de satsningar som görs i området bidrar till att Flemingsbergsdalen blir ett mycket attraktivt bostadsområde. Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt lägenhetsbestånd i Huddinge till sammantaget 564 lägenheter, säger Lennart Karlsson, vd HEBA.