19 november 2019
torsdag, 06 november 2014 20:27

Stark värdetillväxt i Platzer

Skrivet av 
alt

P-G Persson, vd Platzer.

 

Platzers tillväxtstrategi med ett större fastighetsbestånd tillsammans med utvecklingsåtgärder och uthyrningar resulterade för årets första tre kvartal ett ökat förvaltningsresultat med 24 procent till 160 Mkr (129). Vinsten efter skatt minskade till 190 Mkr (193), motsvarande 1,98 kr (2,74) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 234 Mkr (32) och på finansiella instrument med -151 Mkr (88).

 

Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 394 Mkr (346) och den ekonomiska uthyrningsgraden ökade till 93 procent (92). Driftsöverskottet steg till 297 Mkr (257) och överskottsgraden var 75 procent (74).

 

– Efter sommaren har vi haft en stark positiv nettouthyrning. De utvecklingsprojekt som vi driver och är på gång att starta upp ser bättre ut än planerat och skapar därmed redan värdetillväxt. I kombination med en fastighetsmarknad i Göteborgsområdet med sjunkande direktavkastningskrav medför det den högsta värdetillväxten för ett enskilt kvartal i Platzer under min tid som vd, säger P-G Persson.

 

Under perioden investerade bolaget 216 Mkr (271), varav 117 Mkr (176) var förvärv, och den 30 september bedömdes portföljens verkliga värde ha stigit till 7363 Mkr (6913).

 

Efter perioden utgång har Platzer avtalat om ett förvärv från Wallenstam om 700 Mkr. I köpet ingck 36000 kvm uthyrbar yta i befintliga byggnader samt framtida byggrätter om 25000 kvm.

 

– Sedan Platzer noterades och genomförde en nyemission i slutet av förra året har vi haft en kassa som möjliggör tillväxt genom större förvärv. Jag är både glad och nöjd att vi har haft tålamod och kyla att vänta på rätt affär för oss och ser fortsatta möjligheter till intressanta fastighetsaffärer i Göteborgsområdet, fortsätter P-G Persson.

 

Platzers långfristiga räntebärande skulder minskade till 4515 Mkr (4520) och finansierades till en snittränta om 3,16 procent (3,42). Det egna kapitalet ökade till 2858 Mkr (2726), vilket motsvarade 29,85 kr (28,47) per aktie och en soliditet om oförändrat 36 procent.

 

Marknaden reagerade positivt på rapporten då aktien steg med 2 procent till 30,5 kr. LE