28 maj 2020
torsdag, 06 november 2014 20:23

HEBA stärkte driftnettot

Skrivet av 
alt
Lennart Karlsson, vd HEBA. Foto: Cato Lein

 

För årets första nio månader stärkte HEBA driftnettot till 122,6 Mkr (113,8) med ett förvaltningsresultat som ökade till 77,9 Mkr (73,5). Vinsten efter skatt, där värdeförändringen av fastigheterna uppgick till 88,3 Mkr (50,0), sjönk till 103,4 Mkr (113,0).

 

HEBA är ett växande bolag på Stockholmsmarknaden. Under perioden steg hyresintäkterna till 198,9 Mkr (185,9), samtidigt som den uthyrningsbara arean ökade till 215000 kvm (208000) innehållande 3082 bostäder (2993).

 

Tidigare hade HEBA endast en inriktning på förvaltning av hyresbostäder men nu investerar bolaget även i studentbostäder och äldreboende med egen förvaltning.

 

Eftersom bolaget har växt har värdet på förvaltningsfastigheterna stigit till 5089,5 Mkr (4758,4) liksom det egna kapitalet som under perioden ökade till 2809,4 Mkr (2684,7).

 

HEBA är en mycket stabil aktie och där osäkerhetsfaktorerna för bolaget är i stort sett obefintliga.

 

Vakansen i beståndet är 0 procent, eftersom hyresmarknaden för bostäder i Stockholm är urstark. HEBA har starka nyckeltal med en soliditet om 55,4 procent och en räntetäckningsgrad om 3,3 gånger.

 

Under perioden steg de räntebärande långfristiga skulderna till 800 Mkr (785) liksom de kortfristiga vilka ökade till 665,2 Mkr (560,7).

 

En stor fördel har bolaget i dessa tider eftersom skulden på portföljen med räntederivat blev måttliga 50,2 Mkr.

 

Vill en investerare ha kvar sina pengar i oroliga tider är ett innehav i HEBA ett naturligt val. Det tyckte marknaden också eftersom aktien blev kursvinnare då den steg med nära 2,5 procent till 85 kronor som senast betalt. SF