19 november 2019
onsdag, 05 november 2014 20:21

Wallenstams vinst minskade till 187 Mkr

Skrivet av 
alt

Hans Wallenstam, vd Wallenstam.

 

Det kan tyckas vara inledningen till svårare tider när ett fastighetsbolag som Wallenstam minskar vinsten för årets första niomånader till 187 Mkr (912). I vinstresultatet var den orealiserade värdeförändringen på förvaltningsbeståndet 498 Mkr (208).

 

Huvudorsakerna till vinstminskningen var, dels en värdeförändring på derivatportföljen om –595 Mkr (337), dels en nedskrivning om – 350 Mkr av koncernens vindkraftverk.

 

Men vd Hans Wallenstam är nöjd då han i ett pressmeddelande säger:
– Vi har en stark tillväxt i vårt driftnetto och förvaltningsresultat. Fastigheternas förvaltningsresultat ökade med hela 30 procent jämfört med samma period föregående år. Resultat före orealiserade värdeförändringar och nedskrivningar ökar med 75 procent. Jag är nöjd med verksamheten och de försäljningar vi genomfört, de ligger både i linje med vår strategi och väl över vår värdering.

 

Bolagets förvaltningsresultat steg framgångsrikt till 705 Mkr (402) på grund av att försäljningen nyproducerade bostäder gav ett nettoresultat om 142 Mkr samtidigt som finansnetto minskade till –288 Mkr (–356).

 

I balansräkningen steg de totala anläggningstillgångarna 30 921 Mkr (30 280), varav värdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 28461 Mkr (27329).

 

På skuldsidan ökade avsättningarna till uppskjuten skatt till 2087 Mkr (2017) medan de räntebärande långfristiga skulderna sjönk till 961 Mkr (1741).

 

Derivatinstrumentens skulder steg till 759 Mkr (229) liksom de kortfristiga skulderna vilka ökade till 15182 Mkr (14552).Skulderna innebar att soliditeten sjönk till 39 procent (40) och till en räntetäckningsgrad som steg till 3,1 gånger (2,0).

 

Snitträntan i skuldportföljen har sänkts till 2,84 procent (3,29).

 

Hans Wallenstam säger att den framtida låga tillväxten innebär att Wallenstam, dels ska positionera sig alltmer i mycket centrala lägen, dels ska fortsätta att tjäna pengar på produktion av bostads- och hyresrätter.

 

Vid periodens slut hade bolaget drygt 12000 lägenheter i produktion. Och Hans Wallenstam konstaterar, att trots om världen blir finansiellt orolig en tid framöver, har bolaget en stark finansiell ställning och en spännande framtid. SF